Vermogensbeheer in crisistijden

Ethenea's portefeuillebeheerders zetten uiteen hoe zij de Ethna-fondsen beheren in de weken na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, zowel aan de vastrentende als aan de aandelenkant.

"We merkten een dramatische verslechtering van ons economisch scenario voor 2022 als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne," zegt Andrea Siviero, beleggingsstrateeg bij Ethenea. "In combinatie met de sancties die daarna door de VS en Europa werden opgelegd, zorgde dit voor een dramatische piek in de energie- en grondstofprijzen."

De oorlog zorgde voor een grote negatieve vraag- en aanbodschok voor de wereldeconomie - een schok die de toeleveringsketens schade zal toebrengen, de prijsdruk zal verergeren en de groei zal afremmen door het vertrouwen te ondermijnen en de internationale handel te belemmeren. Andrea Siviero : "Dit soort stagflatoire schokken brengt een aanzienlijke toename van de neerwaartse risico's met zich mee, evenals een toenemende onzekerheid. De wereldwijde groei is ook naar beneden bijgesteld en de inflatie zal nu naar verwachting langer hoog blijven."

Obligatiemarkten

De situatie in Oekraïne zal slechts een beperkte impact hebben op het monetaire beleid van de Amerikaanse Federal Reserve, denkt Senior Portfolio Manager Volker Schmidt. "Jerome Powell liet er geen misverstand over bestaan dat inflatiebestrijding de hoogste prioriteit heeft. Het staat vast dat dat er dit jaar meerdere renteverhogingen komen en ook in de toekomst zijn renteverhogingen van meer dan 50 basispunten mogelijk. Dit zou de Fed Funds Rate tegen het einde van dit jaar in de bandbreedte van 1,75% - 2% brengen."

Gedurende een groot deel van 2021 hebben de portefeuillebeheerders van Ethenea de obligatieportefeuille van het Ethna-DEFENSIV fonds al voorbereid op de normalisering van de rentevoeten van de centrale banken en hebben ze de duratie in de portefeuille dienovereenkomstig verminderd. "Dit gebeurde door obligaties met een langere looptijd om te ruilen voor obligaties met een kortere looptijd en door shortposities in obligatiefutures in te nemen", zegt Volker Schmidt. "Achteraf bleek dit de juiste handelwijze en konden we winst maken op de rentederivatenpositie. Onmiddellijk na het begin van de oorlog in Oekraïne was de vraag naar veilige staatsobligaties tijdelijk weer hoog, wat leidde tot een daling van de rendementen. Hier hebben wij snel en flexibel op de gewijzigde situatie gereageerd en de looptijd verlengd tot 4 door alle short Treasury futures in februari 2022 te sluiten. Toen echter de herfinanciering van hogere defensie-uitgaven en een Europese energievoorziening die onafhankelijk is van Rusland centraal kwamen te staan, hebben wij de duratie weer geleidelijk verlaagd door opnieuw shortposities op rentederivaten in te nemen."

Over het geheel genomen reageerden de portefeuillebeheerders van Ethenea zeer flexibel en konden zij door een flexibel duratiebeheer profiteren van de hoge volatiliteit op de obligatiemarkt en de soms sterke rendementsontwikkelingen. Volker Schmidt : "Sinds het begin van het jaar heeft het Ethna-DEFENSIV fonds 1,25% gewonnen via rentederivaten, waarvan ongeveer 0,15% is toe te schrijven aan Bund futures en 1,10% aan Treasury futures."

Aandelen

"In het Ethna-DYNAMISCH fonds counteren we enerzijds het huidige marktklimaat - op selectieniveau - door ons te richten op bedrijven met prijszettingsvermogen, bedrijfsmodellen die minder afhankelijk zijn van de economische cyclus, en aantrekkelijke waarderingen," zegt Senior Portfolio Manager Christian Schmitt. "Anderzijds verminderden we de aandelenblootstelling gedurende de laatste maanden. Dat deden we via verschillende indekkingsinstrumenten. Zo pareerden ​ we de onvermijdelijke volatiliteit veroorzaakt door de aanpassingsprocessen die al begonnen waren en nog verwacht mogen worden op de kapitaalmarkten. De noodzaak voor de centrale banken om te reageren op de ongebreidelde inflatie en de afnemende economische groei zorgde voor een toename van het aantal negatieve factoren voor de aandelenmarkten.

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.