VS-verkiezingen: rekening houden met hogere volatiliteit

Door Michael Blümke, Senior Portfolio Manager bij Ethenea

De uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen zal op langere termijn geen grote impact hebben op de markten. Hij kan echter wel van invloed zijn op de USD/EUR wisselkoers.

De Amerikaanse presidentsverkiezingen komen dichterbij. Net als vier jaar geleden wijzen de peilingen opnieuw op een zeer krappe verkiezingsuitslag. Als president Trump dit jaar herkozen zou worden, zou zijn beleid, hoe onvoorspelbaar ook, niet meer als een verrassing komen. De mensen zijn gewend geraakt aan zowel de retoriek als de politieke stijl van de huidige zittende president. Maar als mededinger Joe Biden het ambt opneemt, is er reden om aan te nemen dat niet alleen delen van de belastinghervorming van Trump zullen worden teruggedraaid, maar dat er onvermijdelijk meer regelgeving zal volgen. In combinatie met de fundamentele onzekerheid rond een nieuwe president suggereren deze factoren dat een herverkiezing van Trump eerder positief dan negatief zal zijn voor de kapitaalmarkten, in ieder geval op de korte termijn.

Op langere termijn zal de uitkomst van de verkiezingen volgens ons geen grote invloed hebben op de markten. In de komende weken is het belangrijk om zich voor te bereiden op de kritieke fase van de verkiezingscampagne met de bijbehorende hogere volatiliteit. Daarom passen we onze portefeuilles enigszins anticyclisch aan, zodat we eventuele tijdelijke koersdalingen in de markten kunnen gebruiken voor aankopen in plaats van desinvesteringen.

Voor ons - bullish dollar-beleggers met een overeenkomstige positionering in de eerste helft van het jaar - was de sterkte van de USD aan het begin van 2020, met name op het hoogtepunt van de coronaviruscrisis, een ondersteunende factor.

Onze oorspronkelijke veronderstelling dat de euro verder zou verzwakken, is vooralsnog niet waar gebleken. De verzwakking van de greenback, met name ten opzichte van de euro, werd nog verergerd door het onverwachte akkoord over het Europese begrotingspakket. Als gevolg daarvan hebben we onze blootstelling in de Ethna-AKTIV en Ethna-DEFENSIV fondsen tot nul gereduceerd en wachten we op zijn minst tot de Amerikaanse verkiezingen alvorens een nieuwe positie in te nemen.

Met het oog op de toekomst zijn er zowel ondersteunende als negatieve argumenten voor de koersontwikkeling van de USD. Hoewel het dubbele tekort (begroting en lopende rekening) en vooral de toegenomen omvang van de kwantitatieve versoepelingsmaatregelen argumenten zijn tegen de USD, zullen vooral het relatieve groeivoordeel van de VS en de vrijwel zekere terugkeer van het politieke risico in Europa de dollar in de toekomst bevoordelen. Maar op dit moment is de tegenwind nog te groot en daarom zullen we afwachten hoe de zaken zich verder ontwikkelen.

Michael Blümke
Michael Blümke

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.