VS: wanneer komt de recessie eraan?

Door Philip Bold, Portfolio Manager bij Ethenea

In 2022 hield de consumptie in de VS ongelooflijk goed stand. Ze werd gestimuleerd door spaaroverschotten uit de periode van de COVID-19 pandemie en door een sterke arbeidsmarkt. Beide factoren beginnen echter te haperen. Ondanks alles lijkt de aandelenmarkt alleen rekening te houden met een milde recessie.

De consumentenbestedingen, vooral in de VS, vormen de ruggengraat van de economie. Een blik op het Amerikaanse bbp bevestigt dit: met 70% nemen de consumentenbestedingen het leeuwendeel van de economische productie voor hun rekening. De consumentenuitgaven geven dus een goed inzicht in de gezondheid van de economie van een land. Gezien de dubbele tegenvaller van hogere prijzen - bijvoorbeeld voor voedsel en gas - en hogere rentetarieven - zoals voor hypotheken - stonden de consumenten in 2022 meer onder druk dan de afgelopen decennia. Desondanks hielden de consumentenbestedingen vorig jaar ongelooflijk goed stand.

Weliswaar daalde het Amerikaanse bbp in het eerste en tweede kwartaal - wat volgens de regels gold als een recessie - maar officieel was de VS niet in recessie. Dit zorgde voor enige verwarring, zoals bleek uit het aantal Google-zoekopdrachten naar de term "recessie". Dit aantal steeg eind juli na de bekendmaking van de eerste raming van het bbp voor het tweede kwartaal. Vuistregels volstaan dus niet. Het National Bureau of Economic Research (NBER) heeft het laatste woord over de vraag of de VS al dan niet in een recessie verkeert. Het NBER stelt dat de onderverdeling van het bbp (evenals andere factoren, zoals de arbeidsmarkt) een rol speelt. De negatieve groei van het eerste kwartaal was namelijk het gevolg van een handelstekort en de negatieve groei van het tweede kwartaal was vooral toe te schrijven aan de daling van de voorraden. De consumentenbestedingen bleven echter het hele jaar door sterk toenemen.

Op grond van de ongunstige omgeving in 2022 zou je iets anders verwacht hebben. Een van de redenen voor de sterke consumentenbestedingen was het spaaroverschot dat tijdens de COVID-19-crisis opgebouwd was en als buffer fungeerde. De combinatie van overheidssteun en minder uitgaven tijdens de lockdowns deed het spaargeld van de Amerikaanse burgers sterk toenemen. De Amerikaanse centrale bank, de Fed, schat dat er 2,3 biljoen dollar extra gespaard werd in 2020 en 2021. Een andere reden is dat de sterke arbeidsmarkt de groei van de consumptie stimuleerde. Aan het eind van het jaar lag de werkloosheid met 3,7% dicht bij het historische laagterecord van de afgelopen decennia. Het overgrote deel van de beroepsbevolking heeft dus een job.

Druk op consumentenbestedingen

Beide factoren beginnen echter te haperen. Sinds het derde kwartaal van 2021 slinkt het spaaroverschot uit de periode van de pandemie. Deze afnemende spaartegoeden en de economische onzekerheid beïnvloeden het consumentenvertrouwen. Volgens een consumentenonderzoek van de Universiteit van Michigan is de bereidheid om duurzame huishoudelijke artikelen te kopen onlangs naar een historisch laagtepunt gedaald. Hetzelfde geldt voor de aankoop van andere discretionaire goederen. Er zijn ook tekenen van problemen met de aankoop van alledaagse artikelen. In het laatste onderzoek van het U.S. Census Bureau bij gezinnen zei ongeveer 40% van de respondenten het moeilijk te vinden om de gewone huishoudelijke uitgaven te bekostigen. Hieruit blijkt de druk op de lage inkomensklassen - zij die onder de armoedegrens leven en bijzonder hard door de dalende reële lonen getroffen worden. Tegelijkertijd staat de arbeidsmarkt op zijn kop. Hoewel de berichten over aanwervingsstops en ontslagen vooral afkomstig zijn uit de technologiesector, doen ze zich over de hele lijn voor. Voorlopende arbeidsmarktindicatoren - zoals de eerste aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen - bevestigen deze trend. Dit zal de consumptie extra onder druk zetten.

Daarom lijkt het onzeker of de consumentenbestedingen net zoals in 2022 ook in 2023 een positieve bijdrage aan het bbp zullen leveren. En als de arbeidsmarkt eenmaal omslaat, staat niets een recessie meer in de weg. Of toch niet? De inversie van de rentecurve toont in ieder geval aan dat de obligatiemarkten een economische inzinking waarschijnlijk achten. De aandelenmarkt daarentegen verloor in 2022 veel terrein, waardoor de waarderingen min of meer zijn genormaliseerd. Een winstrecessie aan het bedrijfsfront zou echter een grotere tol eisen. Hoewel iedereen het over een recessie heeft, anticipeert de aandelenmarkt op een reële economische vooruitgang en lijkt ze slechts rekening te houden met een relatief milde recessie. De grote vraag is: wat zullen de consumentenbestedingen doen?

Philip Bold
Philip Bold

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.