Waarom de Federal Reserve niet zal pauzeren met het verhogen van de rente

Volker Schmidt, Senior Portfolio Manager bij ETHENEA Independent Investors S.A., blikt vooruit naar het komende rentebesluit van de Federal Reserve (Fed) op 22 maart 2023.

Na het faillissement van de Silicon Valley Bank (SVB) in Californië is het volgens Schmidt veel moeilijker geworden om voorspellingen te doen.

"Enerzijds blijven de consumptieprijzen in de VS stijgen, getuigen de onlangs gepubliceerde inflatiecijfers van februari: in het voorgaande jaar bedroeg de inflatie 6%. Dat is ruim boven de 2% Inflatiedoelstelling van de Federal Reserve. Bovendien neemt de Amerikaanse kerninflatie ook niet af. Vorige week zei Fed-voorzitter Jerome Powell in een congresverklaring dat een verhoging van de federal funds rate met 50 basispunten niet uitgesloten is, gezien de nog steeds sterke Amerikaanse arbeidsmarkt en de sterke detailhandelsverkopen. Dit zou neerkomen op een versnelling van de renteverhogingscyclus, na het besluit van de Fed in februari om de rente met 25 basispunten te verhogen. De economische fundamenten zijn sindsdien weinig veranderd.

Anderzijds heeft het faillissement van de SVB de kans op nieuwe bankruns vergroot: verdere agressieve rentestappen zouden de situatie van de geldhuizen kunnen compliceren en het nog moeilijker maken om klanten ervan te weerhouden hun geld van de bank op te nemen. Een pauze zou ook psychologisch moeilijk zijn. Als de Fed nu pauzeert, zou een latere terugkeer naar renteverhogingen de geloofwaardigheid van de centrale bank kunnen schaden.

Per saldo is het volgens mij realistisch dat de Fed de basisrente met 25 basispunten verhoogt vanwege de hardnekkige inflatie, de solide groei aan het begin van het jaar en een zeer robuuste arbeidsmarkt. Aangezien er in april geen vergadering van het Federal Open Market Committee (FOMC) gepland is, krijgt de Fed daarna twee maanden de tijd om de macro-economische gevolgen van de bankproblemen te volgen.

Het is niet de rol van het FOMC om te zorgen voor een stabiel banksysteem. Haar primaire doelstellingen zijn het bestrijden van de inflatie en het bevorderen van een hoog werkgelegenheidsniveau. Nu de inflatie ver boven de doelstelling van de centrale bank ligt en de werkgelegenheid nog steeds zeer hoog is, is er weinig reden om te stoppen met het verhogen van de rente. De recessievrees is voorbarig en de bankklanten hoeven zich geen zorgen te maken over hun tegoeden. Zij kunnen deze naar veiliger banken verhuizen. Het opschorten van renteverhogingen als louter voorzorgsmaatregel is dan ook uitgesloten."

Volker Schmidt
Volker Schmidt

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.