Waarom zou ik me zorgen maken over wat ik eerder heb gezegd?

Door Christian Schmitt, Senior Portfolio Manager, Ethenea

Een zekere mate van flexibiliteit is nodig om zich te kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Hardnekkig vasthouden aan wat men gezegd of gedaan heeft, kan betrouwbaar lijken. Maar het kan fatale gevolgen hebben als een vooruitziende blik ontbreekt.

We zijn nog maar vier maanden verder in 2020 en in deze korte tijd hebben we allemaal dingen meegemaakt die bijna niemand in het begin van het jaar voor mogelijk hield. De lockdown orders van de overheid hebben een groot deel van de wereldeconomie en het privé- en sociale leven tot stilstand gedwongen. Tegelijkertijd is het een ware achtbaanrit geweest op de kapitaalmarkten. De omvang en snelheid van de diverse prijsbewegingen hebben we nooit eerder meegemaakt. De ongeziene activa-aankoopprogramma's van de centrale banken en de steunmaatregelen van de overheden waren te verwachten. Maar waarschijnlijk de grote verrassing in april was dat de zo belangrijke West Texas Intermediate olieprijs (WTI) ver onder het nulpunt ging. En dan te bedenken dat we in januari ervan overtuigd waren dat het een tamelijk onbewogen jaar zou worden. We weten nu wel beter!

In het licht van de recente geschiedenis situeren de huidige voorspellingen over de resterende acht maanden van het jaar zich tussen "alles en niets is mogelijk". Bij voorspellingen is er meestal een basisscenario, met aan weerszijden twee alternatieven. Wat de economische gevolgen betreft, hebben de beleggers momenteel twee scenario's die het hele spectrum bestrijken. We beweren niet dat we meer diepgaande en betere inzichten hebben dan andere bedrijven die de economie analyseren. Maar voor het succes van beleggen op de lange termijn is het belangrijker om te vragen waar mogelijke scenario's in het grotere macrobeeld passen om vervolgens intelligente maatregelen te nemen binnen de portefeuille. Waar liggen bijvoorbeeld de risico’s op aanhoudende kapitaalverliezen? Welke reële economische ontwikkelingen hebben de markten al voorzien? Het probleem kan dus al snel worden geherformuleerd als: wat is er al in de markt geprijsd en waar kunnen er kansen en risico’s liggen?

Naast de grote onzekerheid over hoe de economie zich zal ontwikkelen, is er nog een tweede niet te onderschatten reden voor de huidige extreme meningsverschillen op de kapitaalmarkten: een gebrek aan flexibiliteit. Alleen wie zich niet laat beperken door een benchmark en dus over een volledig scala aan opties voor assetallocatie en selectie van effecten beschikt, kan echt vrij zijn om naar eer en geweten beslissingen te nemen. Zonder deze manoeuvreerruimte gaat subjectiviteit al te snel boven objectiviteit. Dan kan een portfoliopositionering waarover men weinig controle heeft, de verwachtingen voor de toekomstige marktontwikkeling kleuren, terwijl het juist andersom zou moeten zijn.

Christian Schmitt
Christian Schmitt

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.