Wall Street vs Main Street

De kloof tussen Wall Street en Main Street is tegenwoordig een regelmatig terugkerend onderwerp van debat. Christian Schmitt, Senior Portfolio Manager bij Ethenea, bespreekt hoe dit de huidige positionering van het Ethna DYNAMISCH fonds beïnvloedt.

Wall Street staat voor de zogenaamd te hoge aandelenindexen, terwijl Main Street dagelijks geconfronteerd wordt met de economische en sociale gevolgen van de wereldwijde COVID-19 pandemie. De argumenten voor Wall Street en Main Street zijn beide zeer steekhoudend en volkomen gerechtvaardigd.

Het standpunt van Wall Street: de wereldwijde geldhoeveelheid groeit onstuitbaar als gevolg van de aankoopprogramma's van de centrale banken. Voor elk effect dat één van de grote centrale banken koopt van de vorige eigenaar, ontvangt deze laatste contant geld en heeft hij een probleem om het te herinvesteren. Het gevolg hiervan is dat de prijzen van alle financiële activa worden opgeblazen doordat steeds meer geld naar steeds minder beschikbare activa wordt gegooid. In het laag/nul/negatief renteklimaat speelt de waardering aan het eind van de dag een veel minder grote rol - en terecht!

Main Street daarentegen vertegenwoordigt alle problemen in de reële economie: bovenop de reeds jarenlang zwakke economische groei komt nog de meest recente economische schok als gevolg van de spanningen veroorzaakt door het coronavirus. Voor de nabije toekomst kunnen we geen duurzame verbetering verwachten. Het aantal besmettingen blijft wereldwijd stijgen. Daardoor komt het consumentenvertrouwen onder druk te staan en veel van de in eerste instantie tijdelijke werkloosheid dreigt permanent te worden, vooral in landen met een minder goed ontwikkeld socialezekerheidsstelsel dan in grote delen van Europa.

Interessant om weten is dat deze twee tendensen niet voortkomen uit de komst van het coronavirus. Ze zijn de afgelopen maanden in feite exponentieel toegenomen. Er is een duidelijke neiging om dergelijke extremen als een overdrijving af te doen. Maar de financiële markten zitten eigenlijk nog niet de buurt van hun historische excessen. Tot waar de ontwikkelingen ons deze keer zullen voeren, kunnen we niet met zekerheid inschatten.

Voor ons maakt groei tegen een redelijke prijs (GARP, growth at a reasonable price) deel uit van verantwoord beleggen. Groei tegen elke prijs (GAAP, growth at any price), zoals sommige bedrijven met een kwetsbaar bedrijfsmodel nastreven in economisch moeilijke tijden, drijft sommige segmenten van de aandelenmarkten naar nieuwe hoogtepunten en vormt naar onze mening een voorspelbaar en onaantrekkelijk risico. Om deze reden is er de laatste tijd weinig behoefte aan aanpassingen in het Ethna-DYNAMISCH fonds. In juli hebben we de indekking verhoogd, opnieuw anticyclisch, tot individuele koerspieken, wat resulteerde in een netto aandelenallocatie van 37,9% op het einde van de maand (eind juni bedroeg die nog 43,1%). Naast kleine aanpassingen van individuele effectenposities hebben we ook onze USD-blootstelling verlaagd en dit voordat de munt aanzienlijk in waarde daalde ten opzichte van de euro die in de tweede helft van de maand geleidelijk aan sterker werd.

Christian Schmitt
Christian Schmitt

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.