Wat kunnen we van de Amerikaanse presidentsverkiezingen verwachten?

Met iets meer dan een week tot aan de dag van de stemming halen de Amerikaanse verkiezingen momenteel wereldwijd de krantenkoppen. Het onderwerp van discussie is de mogelijke uitkomst van de verkiezingen en de gevolgen ervan voor zowel de Amerikaanse economie als de financiële markten. Andrea Siviero, Investment Strategist bij Ethenea Independent Investors S.A. bekijkt enkele van de mogelijke scenario's en wat deze kunnen betekenen voor beleggers.

Op 3 november 2020 gaat het Amerikaanse volk naar de stembus voor zowel de Amerikaanse presidents- als de parlementsverkiezingen. Wat dat laatste betreft zijn alle zetels in het Huis van Afgevaardigden aan vernieuwing toe, evenals ongeveer een derde van de zetels in de Senaat. In dit stadium is het moeilijk te voorspellen wie van de belangrijkste partijen bij elk van deze verkiezingen een meerderheid zal behalen. Maar we kunnen gerust zeggen dat de marktreacties zullen verschillen, afhankelijk van de combinatie van de resultaten. Omdat het plaatje zeer complex is en veel aspecten van de verkiezingen invloed zouden kunnen hebben op de financiële markten en hun verschillende activaklassen, is het naar onze mening zowel moeilijk als riskant om een voorspelling te doen. Er zijn echter verschillende scenario's mogelijk die hieronder aan bod komen.

De markten hebben een afkeer van onzekerheid

Hoewel een verandering van president en een nieuwe regering op korte termijn gevolgen kan hebben voor de markten, zal dit geen fundamentele gevolgen hebben voor de marktwerking of de Amerikaanse economie. De afgelopen decennia bleek dat het monetair beleid de belangrijkste drijvende kracht achter de Amerikaanse activaprijzen was.

Op middellange termijn is het van minder belang wie de verkiezingen daadwerkelijk wint, dan wel de marge van de overwinning. Een duidelijk resultaat en (indien Biden wordt gekozen) een snelle regeringswisseling zullen waarschijnlijk positief zijn voor zowel de risicovolle activa als de aandelenmarkten. De situatie zou echter veel gecompliceerder worden in het geval van een onduidelijke uitslag of een betwiste verkiezing. We weten allemaal dat de markten niet van onzekerheid houden, dus het vooruitzicht van een hertelling van de stemmen, een mogelijk vervalste verkiezing, de verdenking van buitenlandse inmenging of de weigering om de verkiezingsuitslag te aanvaarden zullen waarschijnlijk een negatief effect hebben op risicodragende activa en in het voordeel zijn van veilige havens zoals de Amerikaanse Treasuries of goud.

De aanzienlijke voorsprong van Biden in de peilingen heeft de beleggers recentelijk enigszins gerustgesteld dat een omstreden uitslag vermeden kan worden. Maar omdat de laatste onvoorspelbare verkiezingen een zeker wantrouwen ten aanzien van opiniepeilingen hebben gewekt, moeten we de mogelijkheid van een electorale verrassing niet uitsluiten.

De implicaties van een "blauwe golf"

Een duidelijke overwinning van Biden, waarbij de Democraten de meerderheid behalen in de Senaat en dit ook behouden in het Huis van Afgevaardigden (een zogenaamde "blauwe golf"), zou de kans op een snelle goedkeuring van een belangrijk stimuleringspakket vergroten. Dit zou positief zijn voor de aandelenmarkten en voor andere risicodragende activa, zoals bedrijfsobligaties en in het bijzonder high yield obligaties. De kans op een overheidstekort zou eveneens groter worden en als gevolg daarvan zou dit een stijgend rendement van Treasuries betekenen. Maar op middellange termijn zal het plan van Biden om de vennootschapsbelasting te verhogen en radicale wetten en strenge antitrustmaatregelen uit te vaardigen waarschijnlijk een negatief effect hebben op zowel het bedrijfsleven als de aandelenmarkten.

De twee zijden van een overwinning van Trump

Anderzijds zou een overwinning van Trump in combinatie met een verdeeld Congres - een status-quo en een politieke impasse - waarschijnlijk weinig veranderen op de markten. Maar er zouden heel wat twijfels kunnen rijzen over de omvang en het tijdstip van aanvullende fiscale stimuleringsmaatregelen, die op korte termijn negatieve gevolgen zouden hebben voor de aandelenmarkten. Op termijn kan een tweede presidentstermijn van Trump relatief gunstig blijven voor het bedrijfsleven, met verdere belastingverlagingen in de pijplijn, waardoor de aandelenmarkten ondersteund zouden worden.

Op internationaal vlak zal een overwinning van Trump echter vrijwel zeker leiden tot meer commerciële wrijvingen en een escalatie van de handelsconflicten met China en de Europese Unie. Dit zal waarschijnlijk negatief zijn voor de wereldeconomie en meer marktvolatiliteit veroorzaken.

Zal de greenback zijn kracht behouden?

De prognose voor de Amerikaanse dollar is nog ingewikkelder. Onder president Trump was de Amerikaanse dollar relatief sterk. De confronterende aanpak van de president met de Amerikaanse partners en China, alsook de geleidelijke terugtrekking van de VS uit het multilateralisme en de wereldwijde betrokkenheid, maken het moeilijk om het effect op de greenback na verloop van tijd in te schatten.

Bovendien kunnen de coronaviruspandemie en het wereldwijde economische beleid om de gevolgen ervan te beheersen, een grotere invloed hebben op de wisselkoers dan de uitslag van de presidentsverkiezingen. De afgelopen weken is echter gebleken dat de USD in tijden van crisis en onzekerheid nog steeds een van de meest relevante " veilige haven"-activa is.

Positionering van de Ethna-fondsen

Juist vanwege dit brede scala aan mogelijkheden willen we met betrekking tot de verkiezingen zowel onze slagvaardigheid als onze flexibiliteit in het beheer van de Ethna-fondsen behouden. Wat betekent dit voor het Ethna-AKTIV fonds? Hoewel we op basis van onze positieve vooruitzichten ervan uitgaan dat de aandelenkoersen de komende drie maanden zullen stijgen, houden we de risicoverhouding van het fonds vooralsnog op neutraal/licht positief terrein. Dit stelt ons in staat om de tegenvallers op de markt en de daaruit voortvloeiende aantrekkelijke instapniveaus te gebruiken voor aankopen. Zelfs als er geen sprake is van een krimp na de verkiezingen, zijn wij bereid om in de stijgende markt te kopen. We hebben er alle vertrouwen in dat we met onze valuta en goudallocaties in een goede positie verkeren vóór de verkiezingen, en we onthouden ons daarom van grote aanpassingen.

Het obligatiegerichte Ethna-DEFENSIV fonds is conservatief gepositioneerd en we zullen beleggingen in aandelen in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen blijven vermijden. Aangezien de robuuste obligatieportefeuille, die 85% van de totale portefeuille uitmaakt, gericht is op zorgvuldig geselecteerde bedrijfsobligaties, zullen wij vóór de verkiezingen geen verdere aanpassingen doorvoeren en verwachten wij een stabiel positief rendement in de toekomst. Goud en de valutaposities in de Zwitserse frank en de Japanse yen zouden moeten helpen om het fonds te stabiliseren, vooral in het geval van een negatief scenario waarbij de verkiezingsresultaten voor de rechter worden aangevochten.

De komende Amerikaanse presidentsverkiezingen hebben vrijwel geen invloed op de allocatie van het Ethna-DYNAMISCH fonds. Zoals eerder opgemerkt, zijn de langetermijneffecten van de verkiezingen relatief beperkt, zodat de strategische assetallocatie van het fonds niet wordt beïnvloed. Bij de selectie van individuele aandelen richten wij ons op de fundamentele trends van de onderliggende bedrijven en proberen wij over het algemeen de invloed van binaire politieke beslissingen zo laag mogelijk te houden, zodat er geen onmiddellijke noodzaak tot aanpassing is. Op tactisch niveau is de komende verkiezing een van de vele factoren die de besluitvorming op korte termijn zullen beïnvloeden, maar tot nu toe hebben we weinig bewijs gezien dat een aanpassing van de huidige fondspositionering nodig zou zijn.

Andrea Siviero
Andrea Siviero

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.