Wereldwijde economische activiteit blijft veerkrachtig

Door Michael Blümke, Senior Portfolio Manager bij Ethenea

Wereldwijd houdt de laatcyclische economische expansie aan, hoewel de groei vertraagt en het monetaire beleid als krap kan worden omschreven. De wereldwijde economische activiteit blijkt veerkrachtiger dan een paar maanden geleden werd verwacht. Op korte termijn zijn er nauwelijks tekenen van een dreigende recessie. Het tanende herstel en de toenemende stress in China's vastgoed- en financiële sector geven reden tot bezorgdheid.

Hoewel de wereldwijde werkloosheidscijfers langzaam uit hun recorddieptepunt kruipen, blijft de arbeidsmarkt krap. Het consumentenvertrouwen blijft verbeteren, maar komt van een laag niveau. Voorlopende indicatoren, zoals de inkoopmanagersindices, bevestigen dat de economie vertraagt. Terwijl de dienstensector snel aan kracht verliest, lijkt de neerwaartse trend in de verwerkende industrie voorlopig tot stilstand te zijn gekomen, ook al wijzen de cijfers nog steeds op een krimp.

Op dit moment is ons basisscenario een wereldwijde groei van ongeveer 3% zonder recessie op de korte termijn.

De tekenen dat de monetaire verkrapping ten einde loopt, worden steeds duidelijker. Terwijl de daling van de nominale inflatie dit bevestigt, blijft de kerninflatie hardnekkig, vooral in de dienstensector. Daarom mag de vastberadenheid van de centrale banken om de inflatie terug te brengen naar de doelstelling van 2% niet onderschat worden. Als de inflatie later daalt of juist stijgt, zouden de centrale banken het monetaire beleid opnieuw moeten bijstellen met het risico op een recessie. Op dit moment verwachten we echter geen of hooguit één renteverhoging van de twee belangrijkste centrale banken.

VS: hoop op een zachte landing

Tegen de achtergrond van gezonde consumentenbestedingen, een dalende inflatie en een herstel van de bedrijfsinvesteringen is er nog steeds hoop op een zachte landing. De Amerikaanse economische groei versnelde in het tweede kwartaal en overtrof die van andere ontwikkelde economieën. Hoewel het uitgestelde effect van het monetaire beleid en de strengere kredietvoorwaarden de groei de komende maanden verder zullen vertragen, voorspelt het GDPNow-model van de Federal Reserve Bank of Atlanta voor het derde kwartaal een reële groei van 5,6% op jaarbasis. Zelfs als deze schatting een beetje te hoog is, wijst de trend niet op een acute vertraging. Het herstel in de woningbouwsector, dat tot nu toe zwak is geweest, en in de verwerkende industrie ondersteunen dit standpunt. Zowel de gematigde daling van de vraag naar geschoolde arbeidskrachten als de tragere groei van de werkgelegenheid wijzen op een geleidelijke afname van de spanning op de arbeidsmarkt.

Het is duidelijk dat de Amerikaanse centrale bank er tot nu toe goed in is geslaagd om de totale vraag terug te dringen en de inflatie te beperken tot 3,2% zonder de werkloosheid te laten stijgen. Fed-voorzitter Jerome Powell verklaarde dit jaar tijdens het Jackson Hole Symposium echter herhaaldelijk dat het werk van de centrale bank nog niet gedaan is en dat een verdere opleving van de economische activiteit de Fed kan dwingen om verdere renteverhogingen door te voeren.

Eurozone: aanhoudende stagnatie

De bbp-cijfers voor het tweede kwartaal geven aan dat de economie van de eurozone uit de technische recessie is waarin het in het vierde kwartaal van vorig jaar was beland. De economie van de eurozone blijft echter stagneren. Met name in Duitsland en Italië is de groei momenteel bijzonder zwak. Het is vooral zorgwekkend dat de dienstensector, die het herstel in de eerste helft van het jaar had aangevoerd, nu ook krimpt. De inkoopmanagersindices kelderden in augustus naar negatief terrein. Terwijl het consumentenvertrouwen van een laag niveau herstelde dankzij een solide arbeidsmarkt, waren de harde cijfers over bijna de hele linie teleurstellend: de zwakke buitenlandse vraag had zijn weerslag op de verwerkende industrie, de vastgoedsector blijft onder druk staan en ondanks de vooruitgang op het gebied van de nominale inflatie blijft de kerninflatie hardnekkig op 5,5%.

Aangezien de reële rente hierdoor negatief is, staat de ECB nog steeds voor het dilemma dat ze de rente moet verhogen ondanks een economische neergang. Wij verwachten echter dat de ECB na niet meer dan één renteverhoging een pauze zal inlassen om te zien hoe de volgende macrocijfers uitpakken.

China: deflatie

De Chinese economie zou dit jaar de wereldwijde groei moeten stimuleren. Maar ondanks de vastberadenheid van de regering om de groei een impuls te geven, is het herstel verder vertraagd. De ineenstorting van de vastgoedmarkt leidde tot verdere onaangename gevolgen in de vorm van een liquiditeitscrisis bij schaduwbanken en verdere wanbetalingen door vastgoedbedrijven.

Om het risico op een besmetting te beperken wees het politbureau herhaaldelijk op de noodzaak van gerichte politieke maatregelen om het vertrouwen van de particuliere sector te herstellen, de investeringen te stimuleren en de vastgoedsector te ondersteunen. Maar afgezien van twee renteverlagingen door de PBoC zijn er geen grootschalige fiscale steunmaatregelen geweest. De bbp-groeidoelstelling van "ongeveer 5%" in 2023 lijkt steeds verder buiten bereik te raken. Een niet al te positief beeld. En terwijl de meeste ontwikkelde economieën nog steeds met een hoge inflatie worstelen, krijgt China nu te maken met deflatie.

Michael Blümke
Michael Blümke

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.