Worden obligaties weer een optie voor iedereen?

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft het einde van haar obligatieaankopen aangekondigd. Maar omdat het aanbod van obligaties niet zal afnemen, zullen er in de toekomst nieuwe kopers nodig zijn. De laatste jaren zijn obligaties steeds meer een gespecialiseerd onderwerp geworden voor geselecteerde professionele beleggers en de ECB. Volker Schmidt, Senior Portfolio Manager bij Ethenea, analyseert of obligaties in de toekomst toch ook aantrekkelijk kunnen zijn voor particuliere beleggers.

Lage rendementskansen voor staatsobligaties

Sinds een aantal jaren domineren institutionele beleggers de obligatiemarkt. "Een particuliere belegger kan immers niets aanvangen met negatief renderende obligaties", zegt Volker Schmidt. "De gebruikelijke minimuminvestering van 100.000 euro maakt obligaties bovendien weinig interessant voor particuliere beleggers. Professionele beleggers zijn daarentegen om uiteenlopende redenen in euro luidende obligaties blijven kopen. Sommigen van hen hebben statutair geen andere keuze, zoals verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, zuivere obligatiefondsen of multi-assetfondsen met een obligatiefocus. Andere beleggers gebruiken obligaties als diversificatie, om zich in te dekken, of als bron van rendement."

Alleen al in de afgelopen vijf jaar waren er twee perioden met sterke koerswinsten op euro-obligaties - in 2019 en na het hoogtepunt van de Covid-19-crisis in maart 2020. In 2019 boekten obligaties koerswinsten, zelfs zonder een bijzonder sterke extra vraag van de ECB, terwijl in 2020 de aankopen in het kader van het PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) daar grotendeels verantwoordelijk voor waren, zegt hij. In 2021 boekten algemene obligatieportefeuilles echter een verlies van iets minder dan 3%, en in de eerste maanden van 2022 van ongeveer 8%.

In het licht hiervan beoordeelt Schmidt de rendementskansen voor particuliere beleggers als vrij laag. "Nadat de ECB een lager tempo van obligatieaankopen aankondigde en renteverhogingen dit jaar niet langer categorisch uitsloot, steeg de rente op 10-jarige Duitse staatsobligaties aanzienlijk. Momenteel hebben ze een rendement van ongeveer 0,9%, of een coupon van 0% en een aankoopprijs van ongeveer 92%. Dit is echter zeer laag naar historische normen. Na aftrek van de aankoopkosten en de jaarlijkse portefeuilleprovisies door de depothoudende bank, blijft er voor particuliere beleggers maar weinig over."

Doorgaans is een lager risico voor kopers van staatsobligaties een hogere prioriteit dan het te behalen rendement, zodat mogelijke tijdelijke koersverliezen doorgaans minder een punt van zorg zijn. Door de hoge inflatiecijfers blijven rendementen op staatsobligaties van bijna 0% echter grotendeels onaantrekkelijk voor particuliere beleggers.

Bedrijfsobligaties: rendementskansen met potentiële keerzijden

Bedrijfsobligaties daarentegen bieden doorgaans aanzienlijk hogere rendementen. Maar ​ voor kleine beleggers hebben ze het doorslaggevende nadeel dat veel obligaties een minimumbelegging van EUR 100.000 vereisen. Gemiddeld leveren obligaties met een kwaliteitsrating (investment grade) en een looptijd van ongeveer vijf jaar nog steeds een rendement van 1,5% op. Maar ook in historisch perspectief is dat nog laag. Volgens Schmidt moet men voor hogere rendementen een kwaliteitsverlies accepteren. "Als je bereid bent om kleine concessies te doen aan de kwaliteit van het bedrijf, zoals hogere kapitaaluitgaven of lagere marges, dan zijn rendementen van 3% heel goed mogelijk."

Al bij al zal het rendement van een belegging in euro-obligaties waarschijnlijk onaantrekkelijk blijven voor kleine beleggers. Een mogelijke kans biedt de tapering door de ECB. Als de aankoop van obligaties tegen de zomer volledig wordt stopgezet, dan zullen de emittenten waarschijnlijk op zoek gaan naar andere kopers. Een manier om beleggers aan te trekken zou zijn om te investeren bedrag te verlagen. Een andere optie zou zijn om het vrije beheer van Duitse staatsobligaties, zoals dat tot 2013 door de Bundesfinanzagentur werd aangeboden, weer in te voeren. "Het is mogelijk dat in de niet zo verre toekomst de vriendelijke schildpad Günther Schild een comeback maakt en weer reclame maakt voor Duitse staatsobligaties," zegt Volker Schmidt. Hij ziet het potentieel hiervoor al. "Volgens Eurostat hadden de gezinnen in de EU op 30 december 2020 een financieel vermogen van 32 biljoen euro. Daarvan is ongeveer 33% in de vorm van contanten en kortetermijndeposito's. Wij schatten dat dit cijfer in 2021 waarschijnlijk met ten minste 5% gestegen zal zijn. Obligatie-emittenten zullen naar dit geld dingen en proberen het van bankrekeningen af te troggelen waarop nog een boeterente moet worden betaald. Mogelijk zal dit de druk op de banken opvoeren om de rente van de centrale bank, die dit jaar waarschijnlijk zal stijgen, aan hun klanten door te berekenen."

Inflatiezorgen drijven kleine beleggers naar aandelen

De Russische invasie in Oekraïne veroorzaakte slechts een kortstondige uittocht naar veilige havens en staatsobligaties. De inflatie, die door de oorlog verder werd aangewakkerd, heeft de bereidheid van de ECB om de rente te verhogen en haar programma's voor het kopen van obligaties versneld stop te zetten, aanzienlijk doen toenemen. "Omdat rendementsstijgingen in een context van lage rente gelijk staan met koersverliezen op obligaties, hebben beleggers hun obligaties snel van de hand gedaan en zijn ze teruggekeerd naar aandelen. Vanuit het perspectief van veel retailbeleggers zijn aandelen nog steeds de best gewaardeerde beleggingscategorie", aldus Schmidt.

Hij denkt ook dat toekomstige rentestijgingen en de huidige obligatierendementen de retailbeleggers zullen ontmoedigen om in obligaties te beleggen. "Het is belangrijk om de terechte bezorgdheid over verdere koersdalingen in het juiste perspectief te zien. We zijn nog ver verwijderd van het moment waarop de inflatie gecompenseerd wordt door de obligatierendementen, en de reële rendementen zullen negatief blijven."

Leningen weerspiegelen ook de normalisering van het monetaire beleid. De ECB heeft laten weten dat de verlaagde kapitaalvereisten voor banken, die werden ingevoerd om de gevolgen van Covid-19 in 2020 op te vangen, eind 2022 zullen ophouden te bestaan. Daarom bereiden de banken zich hier nu al op voor en verhogen zij de normen voor kredietverlening, ook voor hypotheekleningen. De BaFin (de Duitse federale financiële toezichthouder) gaat zelfs nog verder voor de banken waarop zij toezicht houdt en verhoogde al de kapitaalvereisten voor banken, de zogeheten anticyclische kapitaalbuffers, en de speciale kapitaalvereisten voor hypotheekleningen die in 2023 zullen volgen. De gecombineerde maatregelen van de centrale banken zouden de lage rendementen verder consolideren.

Volker Schmidt
Volker Schmidt

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.